lich ct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018)

  Trực tuần : lớp 8B Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều Người trực Hai- 13/8/2018  Hoạt động hè  Làm phổ cập  Đ/cToàn, Đ/c Thúy Ba- 14/8/2018 Hoạt động hè  Làm phổ cập  Đ/c Kiên Đ/c Linh Tư-  15/8/2018 Hoạt động hè  14h15: Họp…