lich ct

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018)

Trực tuần : lớp 8C Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều Người trực Hai- 20/8/2018  Hoạt động hè  Làm phổ cập  Đ/cToàn,Đ/c Thúy Ba- 21/8/2018 Hoạt động hè  Làm phổ cập  Đ/c KiênĐ/c Linh Tư-  22/8/2018 Hoạt động hè Đ/cToàn,Đ/c…