02CGĐUBND

Thông báo quy định về đồng phục năm học 2017 -2018

I. Quy định chung: A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH: 1. Đối với nữ sinh: • Ngày thứ Hai và các buổi lễ: mặc đồng phục áo   trắng theo đúng mẫu qui định. • Các ngày học còn lại: Áo trắngthem mẫu, bỏ trong quần và quần…