Công văn số 15/PGDĐT về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

Tháng Hai 5, 2020 5:18 chiều

UBND HUYỆN NAM TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15 /PGDĐT

THÔNG BÁO

Về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây raCăn cứ Công văn số 30/UBND_VP7 ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh;
Thực hiện Công văn số 104/TB-SGDĐT ngày 03/02/2020 của Sở GD&ĐT Nam Định về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện triển khai thực hiện
một số nội dung sau:
1. Thông báo cho trẻ em, học sinh các cấp học từ Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện nghỉ học từ ngày 04/02/2020 (Thứ Ba) đến hết ngày 09/02/2020 (Chủ tư nhật).
2. Trong thời gian nghỉ học, các nhà trường chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế xã, huyện để thống nhất phương án phun thuốc khử trùng tại trường học; chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vệ sinh lớp học, đảm bảo khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ, vệ sinh các đồ dùng, thiết bị dạy học, đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, đồ dùng nuôi ăn bán trú…
3. Nghiêm túc thực hiện công văn số 88/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2020 của Sở GD&ĐT về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), dịch bệnh mùa đông xuân và các văn bản liên quan (Phòng GD&ĐT đã gửi văn bản qua mail các nhà trường).
4. Ban giám hiệu các nhà trường thông báo cho cha mẹ học sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin chính thống; có biện pháp quản lý, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho học sinh trong thời gian nghỉ học.
5. Phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực cơ quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ.
6. Sau kỳ nghỉ, các đơn vị cần ổn định nề nếp dạy học, trở lại làm việc bình . thường và thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước.
7. Các trường thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình dịch bệnh, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Phòng GD&ĐT trước 15h hàng ngày qua các bộ phận chuyên môn (Người nhận: Mầm non – đ/c Nguyễn Thị Hằng – SĐT: 0984.057.946; Tiểu học – Dương Viết Bổng – SĐT: 0917.905.438; THCS – Vũ Thế Võ – SĐT: 0983.253.389; Email: pgd.namtruc@namdinh.edu.vn).
| Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
– Sở GD&ĐT Nam Định (để báo cáo); –
– UBND huyện (để báo cáo);
– Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (để chỉ đạo); –
– Các bộ phận chuyên môn (để phối hợp); Đoàn Quang Vụ
– Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện); –
– Luu: VT
<a href=”http://cv số 15 PGDĐT Thông báo về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona gây ra” target=”_blank”>