Giáo dục Nam Hùng tham gia ngày hội Stem huyện Nam Trực lần thứ nhất

Tháng Sáu 3, 2018 12:01 chiều

Trng hai ngày 1,2 tháng 6 năm 2018 ngành GD-ĐT xã Nam Hùng đã tham gia ngày hội Stem huyện Nam Trực lần thứ nhất. Trường THCS Nam Hùng tham dự ngày hội với 2 sản phẩm: Máy cắt cỏ đa năng và đền bẫy côn trùng. Tham dự ngày hội còn có các vị lãnh đạo xã, các thầy cô giáo của 2 cấp học và 30 học sinh của 3 nhà trường. Một số hình ảnh tiêu biểu của ngày hội

90D00977-3184-4DEF-BE25-C1D565C526EA

Sản phẩm THCS NAm Hùng tham dự ngày hội

C7AFD528-F4DD-4E13-90CF-F8F42459F706

Các Đ/c lãnh đạo tham quan gian trưng bày sản phẩm

34E572AE-F83F-40FA-9DB6-5A8D72072409

Tham quan gian trưng bày sản phẩm

E30077A1-EFA5-45C7-9809-1C16AF0CF296BC241337-62CE-48B5-B3E4-967BAA171175AA7C62A6-5B59-4546-918A-F20F55A26606EF9983B4-202F-4067-A194-173092C78B807240366C-FD50-422B-A840-A5717047CBFE8961293C-EFBD-436F-AC8A-3FFF24E2183811688AB1-CFF8-49FC-A8B1-4CAD032E3BE7