GIÁO DỤC NAM HÙNG- VIẾNG LĂNG BÁC 20/5/2018

Tháng Năm 25, 2018 7:25 sáng

Ngày 19/5/2018 Hội khuyến học xã Nam Hùng kết hợp với các nhà trường trong xã đã tổ chức cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học  về Hà Nội báo công viếng Bác và tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh, tham quan văn miếu quốc tử giám và công viên thủ lệ. Một số hình ảnh

IMG_0735

IMG_0733