HỘI NGHỊ CB-CC-VC TRƯỜNG THCS NAM HÙNG NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Mười 19, 2019 2:52 chiều

Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường và tổng kết năm học 2018- 2019, đề ra phương hướng cho năm học mới, sáng ngày 19/10/2019, tại văn phòng Trường THCS Nam Hùng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Với các mục tiêu đó Hội nghị CB, CC, VC của Trường THCS Nam Hùng đã thực hiện tổng kết, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị Cán bộ-Công chức-viên chức năm học 2018-2019 với các mặt hoạt động trong nhà trường:

– Nhà trường đã thực hiện tốt việc thực hiện đổi mới chỉ đạo quản lí, đổi mới dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

– Năm học 2018-2019 cá nhân, tập thể nhà trường được tặng danh hiệu:

+  03 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ; 01 đồng chí được UBND huyện tặng giấy khen; 16 đồng chí đạt danh hiệu LĐTT.

+ Công đoàn trường được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen

+ Tổ KHTN được UBND huyện tặng danh hiệu tập thể LĐTT

+ Nhà trường được UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể tiên tiến”

Một nhiệm vụ quan trọng khác của hội nghị là đúc kết những kết quả, kinh nghiệm đạt được trong năm học qua để tiếp tục phát huy các mặt ưu điểm, đồng thời cùng tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; đề ra phương hướng nhiệm vụ chiến lược cho năm học mới 2019-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thách thức để đưa Nhà trường tiếp tục phát triển, đặc biệt là nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động công tác của GV, CC, VC việc học tập và rèn luyện của học sinh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học. Trong phần giải đáp thắc mắc, CB-GV-CNV được nghe Thầy Hoàng Hải Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường trả lời một cách thỏa đáng những câu hỏi của giáo viên, góp phần làm tăng cường sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể GV, CC, VC trường, cùng phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, tạo đà vững chắc để tiếp tục xây dựng Trường THCS Nam Hùng phát triển bền vững về mọi mặt.

Dưới sự lãnh đạo của Phòng GD&ĐT Nam Trực, của Chi bộ Đảng nhà trường, Ban Giám hiệu với bài học và kinh nghiệm đã rút ra, chúng ta tin tưởng với sự đoàn kết, dũng cảm đột phá dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có đủ bản lĩnh để vượt qua thách thức của đội ngũ GV, CC, VC Nhà trường chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc năm học 2019-2020.

74322342_416254725720496_4415156153277743104_n

74525983_2322218581221266_5786406792753840128_n

74583484_449583559025459_8534488935030587392_n

74687743_710913222754955_7108882254608203776_n

74434235_1713122855486660_7228160282466451456_n

73446281_417243405876853_7957624945427611648_n

74380695_2546684008749193_2624527731445989376_n