Trường THCS Nam Hùng tham gia lao động dọn vệ sinh chủ nhật đầu tháng 6

Tháng Sáu 3, 2018 12:09 chiều

Sáng chủ nhật ngày 3/6/2018 Trường THCS Nam Hùng tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài nhà trường. Một số hình ảnh

F817D3A8-65B6-422D-A166-03906401B8D0

Dọn vệ sinh trong trường

B632A741-EFDF-4E3B-8050-64EF1B015946

Dọn vệ sinh ngoài đường quốc lộ

D9EC2E66-0917-4B9B-992C-ED3BA5B92F2CFB5D82FB-399C-49E6-A52D-0DBDC9612DB7EA43704A-4708-419F-8459-1F1FE85B14C0CF2318C5-C526-4921-B0DF-6BDC7AC2C4ED5D042BCC-F292-4685-BC5B-12AD02BDF9E384C2CAFE-944C-4BF5-8A04-0478C5523416