CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG

1. Lãnh đạo nhà trường

TT Họ và tên Trìnhđộ Chuyên ngành Chức vụ Số điện thoại
1 Hoàng Hải Toàn ThS QLGD Hiệu trưởng 0947065117
2 Nguyễn Văn Kiên ĐHSP Toán Phó Hiệu trưởng 0912670976

 

2. Chi bộ Đảng nhà trường

– Bí thư chi bộ: Hoàng Hải Toàn

– Phó bí thư chi bộ: Nguyễn Văn Kiên

– Chi ủy: Đỗ Thị Kim Dung

– Số Đảng viên: 17

 

3. Tổ chức Công đoàn

+ Ban chấp hành Công đoàn:

– Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Hoa (b)

– Phó chủ tịch công đoàn: Phạm Thị Tý

– Ủy viên: Triệu Thị Hà

+ Số công đoàn viên: 25

 

4. Đoàn Thanh niên

– Bí thư chi đoàn: Trần Văn Đại

– Phó bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách Đội: Lê Thị Tuyết Trinh

– Số Đoàn viên: 7

 

5. Tổ Khoa học xã hội

TT Họ và tên Trìnhđộ Chuyên ngành Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Hoa (a) ĐHSP Văn Tổ trưởng 01686894662
2 Triệu Thị Hà ĐHSP Văn Phó tổ trưởng 0988361799
3 Vũ Hữu Thắng CĐSP Văn-Sử Giáo viên 0946876583
4 Đỗ Thị Kim Dung CĐSP Văn-CD Giáo viên 01685908618
5 Nguyễn Thị Hoa (b) CĐSP Văn-địa Giáo viên 01664642690
6 Vũ Thị Huệ (b) CĐSP Văn-sử Giáo viên 0974460142
7 Ngô Thị Thuý Nhàn ĐHSP Tiếng anh Giáo viên 0949391229
8 Trần Thị Thu Minh ĐHSP Tiếng anh Giáo viên 0985598085
9 Trần Văn Đại CĐSP Mỹ Thuật Giáo viên 01697110665
10 Lê Thị Tuyết Trinh CĐSP Âm Nhạc Giáo viên 0983302823

 

 6. Tổ Khoa học tự nhiên

TT Họ và tên Trìnhđộ Chuyên ngành Chức vụ Số điện thoại
1 Phạm Thị Thu Hà ĐHSP Toán Tổ trưởng 0985965583
2 Vũ Thị Huệ (a) CĐSP Toán-kỹ Phó tổ trưởng 0917313986
3 Nguyễn Văn Ca ĐHSP Toán Giáo viên 0949245131
4 Đoàn Văn Phái ĐHSP Toán Giáo viên 0985392659
5 Ngô Thị Hải Âu ĐHSP Toán Giáo viên 0983570686
6 Đoàn Văn Dục ĐHSP Toán Giáo viên 0978134895
7 Vũ Thị Thuỷ CĐSP Vật lý Giáo viên 01277599309
8 Phạm Thị Tý ĐHSP Sinh-hóa Giáo viên 01232680348
9 Nguyễn Thị Như Minh CĐSP KTCN Giáo viên 01235369273
10 Trần Văn Hưng CĐSP Thể dục Giáo viên 0978363569
11 Trần Đình Hưng ĐHSP Thể dục Giáo viên 0966062685

 

7. Tổ văn phòng

TT Họ và tên Trìnhđộ Chuyên ngành Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Diệu Linh TC Văn thư Văn thư 0937643386
2 Cao Thị Thúy Kế toán Kế toán 0912027063