HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA TỔ KHXH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA TỔ KHXH

Tổ khoa học xã hội trường THCS Nam Hùng  là một tập thể sư phạm đoàn kết, năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết với nghề.  Qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, tổ đã có nhiều đóng góp…
CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

Công đoàn trường THCS Nam Hùng ra đời cùng với sự thành lập của nhà trường từ năm 1965 đến nay. Với chặng đường phấn đấu và tự khẳng định vai trò của mình trong quá trình xây dựng và bảo…
Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3…