Tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT cho HS

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT cho HS

Thực hiện công văn số 73/BATGT-VP ngày 17/11/2023 của Ban ATGT tỉnh Nam Định, công văn số 2083/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định. Ngày 15 tháng 01 năm 2024. Trường THCS Nam Hùng phối hợp…
Hoạt động ngoại khoá hè cho học sinh

Hoạt động ngoại khoá hè cho học sinh

Nhằm củng cố kiến thức về khoa học tự nhiên cho học sinh trước khi bước vào năm học mới tại trường, Ban giám hiệu trường tổ chức hoạt động ngoại khoá để các em học tập. Bảo tàng…
Ngoại khóa “Ngược dòng lịch sử”

Ngoại khóa “Ngược dòng lịch sử”

    Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 của nhà trường và của tổ bộ môn Xã hội, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ tích cực, yêu thích say mê học tập đối với…
Ngoại Khóa “Em yêu văn học Dân gian”

Ngoại Khóa “Em yêu văn học Dân gian”

Thực hiện kế hoạch năm học 2014- 2015 của nhà trường và của tổ bộ môn Xã hội, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ tích cực, yêu thích say mê học tập đối với môn Ngữ văn, rèn…