Tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT cho HS

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT cho HS

Thực hiện công văn số 73/BATGT-VP ngày 17/11/2023 của Ban ATGT tỉnh Nam Định, công văn số 2083/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định. Ngày 15 tháng 01 năm 2024. Trường THCS Nam Hùng phối hợp…
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Ngày 05/09/2023 trong không khí hồ hởi, phấn khởi ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Trường THCS Nam Hùng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Về dự với nhà trường có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các…
TUẦN 32 tháng 4 ( Từ 17/04/2023 đến 22/04/2023)

TUẦN 32 tháng 4 ( Từ 17/04/2023 đến 22/04/2023)

TUẦN 32  tháng 4  ( Từ 17/04/2023  đến 22/04/2023) Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 32 ( thực dậy tuần 31) – CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. – Các…
TUẦN 31 tháng 4 ( Từ 10/04/2023 đến 15/04/2023)

TUẦN 31 tháng 4 ( Từ 10/04/2023 đến 15/04/2023)

TUẦN 31  tháng 4  ( Từ 10/04/2023  đến 15/04/2023) Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 31 ( thực dậy tuần 30) – CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. – Các…
TUẦN 30 tháng 4 ( Từ 03/04/2023 đến 07/04/2023)

TUẦN 30 tháng 4 ( Từ 03/04/2023 đến 07/04/2023)

TUẦN 30  tháng 4  ( Từ 03/04/2023  đến 07/04/2023) Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 30 ( thực dậy tuần 29) – CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. – Các…
TUẦN 29 tháng 3 ( Từ 27/03/2023 đến 01/04/2023)

TUẦN 29 tháng 3 ( Từ 27/03/2023 đến 01/04/2023)

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 29 ( thực dậy tuần 28) CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên…
TUẦN 25 tháng 2 ( Từ 27/02/2023 đến 04/03/2023)

TUẦN 25 tháng 2 ( Từ 27/02/2023 đến 04/03/2023)

TUẦN 25  tháng 2  ( Từ 27/02/2023  đến 04/03/2023)    Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 25 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác phát sinh nhà trường sẽ…
TUẦN 24 tháng 2 ( Từ 20/02/2023 đến 25/02/2023)

TUẦN 24 tháng 2 ( Từ 20/02/2023 đến 25/02/2023)

TUẦN 24  tháng 2  ( Từ 20/02/2023  đến 25/02/2023)    Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 24 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông…