Giới thiệu

Trường THCS Nam Hùng ở vị trí trung tâm địa bàn xã Nam Hùng, là quê hương của Trạng nguyên Vũ Tuấn Chiêu. Trường THCS Nam Hùng được thành lập năm 1965 trên cơ sở tách ra từ trường phổ thông cơ sở Nam Hùng. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp là Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực. Sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, 50 năm qua trên chặng đường phấn đấu xây dựng và trưởng thành nhà trường đã giáo dục và rèn luyện bao thế hệ học sinh nay đã trưởng thành đang công tác, làm việc ở quê hương và mọi miền của tổ quốc. Phát huy truyền thống của quê hương những năm gần đây chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều tiến bộ và đổi mới, cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhiều năm nhà trường đạt đơn vị tiến tiến, có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện.

IMG_0273    5T8A7184 copy    5T8A7194 copy

 

5T8A7181 copy   5T8A7192 copy