Tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT cho HS

Thực hiện công văn số 73/BATGT-VP ngày 17/11/2023 của Ban ATGT tỉnh Nam Định, công văn số 2083/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định.
Ngày 15 tháng 01 năm 2024. Trường THCS Nam Hùng phối hợp với công an huyện Nam Trực, công an xã Nam Hùng về tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT cho các em học sinh. Về dự có đồng chí Trần Văn Quang – Cán bộ đội cảnh sát giao thông huyện Nam Trực, đồng chí Vũ Văn Tiến – Phó công an xã Nam Hùng cùng các thầy trong BGH, giáo viên cà gần 400 HS của trường THCS Nam Hùng.

Thông qua đó học sinh biết và phân biệt được xe đạp điện, xe máy điện, phân biệt được các tác hại của việc không chấp hành luật ATGT, thế nào là mũ bảo bảo hiểm hợp quy và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách…

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT  đã được nhà trường phối hợp với ngành công an  chuẩn bị chu đáo, tổ chức bài bản, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia; thu hút được đông đảo CB, GV, HS và đại diện CMHS tham gia và thu được kết quả tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi công tác tuyên truyền

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 111