TUẦN 20 tháng 1 ( Từ 15/01/2024 đến 20/01/2024)

TUẦN 20 tháng 1  ( Từ 15/01/2024 đến 20/01/2024) ——– Lớp trực tuần : 9C

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 20

 • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 15/01/2024

Tiềm,Thương

 • Sinh hoạt dưới cờ
 • Tuyên truyền giáo dục PL về ATGT
 • Học theo TKB
 • ôn tập
Thứ Ba 16/01/2024 

PhongOanh

 • Học theo thời khoá biểu
 • ôn tập
Thứ tư
17/01/2024 Tiềm, Thương
 • Học theo thời khoá biểu
 • Ôn tập
Thứ năm
18/01/2024 Phong, Oanh
 • Học theo thời khoá biểu
 • Bồi giỏi k678
Thứ sáu 

19/01/2024

Phong, Thương

 • Học theo thời khoá biểu
 • SHL
Họp ban đại diện cha mẹ HS
Thứ bảy
20/01/2024 Tiềm, Oanh
 • Học theo thời khoá biểu
 • Ôn tập