TUẦN 13 tháng 11 ( Từ 27/11/2023 đến 02/12/2023) ——– Lớp trực tuần : 7A

TUẦN 13 tháng 11  ( Từ 27/11/2023 đến 02/12/2023) ——– Lớp trực tuần : 7A

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 13

  • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai

 27/11/2023

Giang, Oanh

– Sinh hoạt dưới cờ lớp 7A

– Học theo TKb
– Đ/c Tý Tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ

– Ôn tập 6,7,8,9
– Đ/c Tý Tập huán THCS Nguyễn Công Trứ
Thứ Ba 28/11/2023 

Phong, Thương

– Học theo thời khoá biểu

– Đ/c Tý Tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ

– Ôn tập khối 6,7,8,9
– Đ/c Tý Tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ
Thứ tư
29/11/2023

 Giang, Oanh

–  Học theo thời khoá biểu

– Đ/c Hoa b tập huấn trung tâm GDTX Tỉnh
– Đ/c Trinh Tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ

– Ôn tập khối 6,7,8,9

– Đ/c Hoa b tập huấn trung tâm GDTX Tỉnh
– Đ/c Trinh Tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ

Thứ năm

30/11/2023 

Phong, Thương

– Học theo thời khoá biểu

– Đ/c Hoa b trung tâm GDTX Tỉnh

– Đ/c Trinh Tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ

– Bồi giỏi k 6,7,8,9

– Đ/c Hoa b trung tâm GDTX Tỉnh
– Đ/c Trinh Tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ

Thứ sáu

 01/12/2023 

Phong, Oanh

– Học theo thời khoá biểu– Giao ban sau tiết 4

 

–  Ôn tậo 6789 
Thứ bảy
02/12/2023

 Giang, Thương

– Học theo TKB– Đ/c Phong, Oanh tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ

–    SHL

– Ôn tập khối 9

– Đ/c Phong, Oanh tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ