TUẦN 14 tháng 12 ( Từ 04/12/2023 đến 09/12/2023)

Tuần 14 tháng 12  ( Từ 04/12/2023 đến 09/12/2023) ——– Lớp trực tuần : 7B

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 14

  • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 04/12/2023

Giang, Oanh

– Sinh hoạt dưới cờ lớp 7A– Học theo TKb –Bồi giỏi k 6,7,8,9
Thứ Ba 

05/12/2023 

Phong, Thương

– Học theo thời khoá biểu– Đ/c Tý Tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ – Ôn tập khối 6,7,8,9
Thứ tư
06/12/2023 Giang, Oanh
–  Học theo thời khoá biểu  – Bồi giỏi k 6,7,8,9 
Thứ năm
07/12/2023 

Phong, Thương

– Học theo thời khoá biểu

– 6h15 toàn bộ HSG và GV, Nv phụ trách có mặt tại trường dẫn HS đi thi.

– Đ/c Phạm Thị Thu Hà coi thi HSG

– Thi HSG k8 tại Nam Hồng ( Đ/c Đại, Trinh)

– Thi HSG k9 tại Nguyễn Hiền ( Đ/c Thương, Oanh)

– Học bù thứ 2 
Thứ sáu 08/12/2023 

Phong, Oanh

– Học theo thời khoá biểu

– Giao ban sau tiết 4

 

–  Ôn tập 6789
Thứ bảy
09/12/2023 Giang, Thương
– Học theo TKB–    SHL – Ôn tập khối 9