TUẦN 15 tháng 12 ( Từ 11/12/2023 đến 16/12/2023)

Tuần 15 tháng 12  ( Từ 11/12/2023 đến 16/12/2023) ——– Lớp trực tuần : 6A

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 15

  • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 

11/12/2023

Giang, Oanh

– Sinh hoạt dưới cờ lớp 6A

– Học theo TKb

–ôn tập 6789
Thứ Ba 12/12/2023 

Phong, Thương

– Học theo thời khoá biểu– Đ/c Tý Tập huấn THCS Nguyễn Công Trứ – Ôn tập khối 6,7,8,9
Thứ tư
13/12/2023 

Giang, Oanh

–  Học theo thời khoá biểu – ôn tậo 6789
Thứ năm
14/12/2023 Phong, Thương
– Học theo thời khoá biểu  – Bồi giỏi k 6,7,8,9
Thứ sáu 

15/12/2023 

Phong, Oanh

– Học theo thời khoá biểu– Giao ban sau tiết 4

-Đ/c Phong tập huấn Nguyễn Công Trứ

–  Ôn tập 6789

-Đ/c Phong tập huấn Nguyễn Công Trứ

Thứ bảy
16/12/2023 

Giang, Thương

– Học theo TKB

– Đ/c Phong tập huấn Nguyễn Công Trứ

–    SHL

– Ôn tập khối 9

-Đ/c Phong tập huấn Nguyễn Công Trứ