TUẦN 16 tháng 12 ( Từ 18/12/2023 đến 23/12/2023)

Tuần 16 tháng 12  ( Từ 18/12/2023 đến 23/12/2023) ——– Lớp trực tuần : 6B

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 16

  • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 18/12/2023

Giang, Oanh

– Sinh hoạt dưới cờ lớp 6B– Học theo TKb –ôn tập 6789
Thứ Ba

 19/12/2023 

Phong, Thương

– Học theo thời khoá biểu – Ôn tập khối 6,7,8,9
Thứ tư
20/12/2023 Giang, Oanh
–  Học theo thời khoá biểu – ôn tập 6789
Thứ năm
21/12/2023

 Phong, Thương

– Học theo thời khoá biểu – Bồi giỏi k 6,7,8,9
Thứ sáu 22/12/2023 

Phong, Oanh

– Học theo thời khoá biểu

– Giao ban sau tiết 4

 

–  Ôn tập 6789 
Thứ bảy
23/12/2023 Giang, Thương
– Học theo TKB–    SHL – Ôn tập khối 9