TUẦN 18 tháng 1 ( Từ 01/01/2024 đến 06/01/2024)

   TUẦN 18 tháng 1  ( Từ 01/01/2024 đến 06/01/2024) ——– Lớp trực tuần : 9A

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 18

 • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 

01/01/2024

Phong, Oanh

 • Nghỉ tết dương lịch
 • Nghỉ tết dương lịch
Thứ Ba

02/01/2024

 Phong, Thương

 • Học theo thời khoá biểu
 • Đ/c Phong, Thu Minh, Nhàn tập huấn TP Nam Định
 • Ôn tập
 • Đ/c Phong, Thu Minh, Nhàn tập huấn TP Nam Định
Thứ tư
03/01/2024 

Phong, Oanh

 • Học theo thời khoá biểu
 • Ôn tập
Thứ năm
04/01/2024 

Phong, Thương

 • Học theo thời khoá biểu
 • Bồi giỏi k678
Thứ sáu 

05/01/2024

Phong, Oanh

 • Học theo thời khoá biểu
 • Giao ban sau tiết 4
 • Học sinh nghỉ học
 • 14h 100% QL, GV, NV có mặt tại phòng truyền thống dự hội nghị bổ nhiệm hiệu trưởng
Thứ bảy
06/01/2024 

Phong, Thương

 • Học theo thời khoá biểu
 • SHL
 • Ôn tập