TUẦN 17 tháng 12 ( Từ 25/12/2023 đến 30/12/2023)

 Tuần 17 tháng 12  ( Từ 25/12/2023 đến 30/12/2023) ——– Lớp trực tuần : 6C

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 17

  • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai

 25/12/2023

Giang, Oanh

– Sinh hoạt dưới cờ lớp 6C– Học theo TKb –ôn tập 6789
Thứ Ba

 26/12/2023

 Phong, Thương

– Học theo thời khoá biểu- 8h Đ/c Phong nhận đề thi tại PGD – KS chất lượng học kì I- 13h hội đồng coi thi làm việc- 13h30 bắt đầu tính giờ
Thứ tư
27/12/2023

 Giang, Oanh

–  Học theo thời khoá biểu – KS chất lượng học kì I- 13h hội đồng coi thi làm việc- 13h30 bắt đầu tính giờ
Thứ năm
28/12/2023

 Phong, Thương

– Học theo thời khoá biểu – KS chất lượng học kì I- 13h hội đồng coi thi làm việc- 13h30 bắt đầu tính giờ
Thứ sáu 

29/12/2023 

Phong, Oanh

– Học theo thời khoá biểu– Giao ban sau tiết 4 – KS chất lượng học kì I- 13h hội đồng coi thi làm việc- 13h30 bắt đầu tính giờ
Thứ bảy
30/12/2023 

Giang, Thương

Nghỉ chấm thi –Nghỉ chấm thi