TUẦN 19 tháng 1 ( Từ 08/01/2024 đến 13/01/2024)

TUẦN 19 tháng 1  ( Từ 01/01/2024 đến 06/01/2024) ——– Lớp trực tuần : 9B

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 19

 • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai

 08/01/2024

Tiềm, Thương

 • Sinh hoạt dưới cờ
 • Học theo TKB
 • Đ/c Tiềm họp tại UBND xã
 • ôn tập
 • 13h15 Hội ý GV dạy Văn Toán Anh k 8,9
Thứ Ba

 09/01/2024

 Phong, Oanh

 • Học theo thời khoá biểu
 • Đ/c Tiềm dự lễ tổng kết Đảng tại Nam CƯờng
 • Đ/c Hưng tập huán tại THCS Đồng Sơn
 • Đ/c Thương tập huấn tại PGD
 • ôn tập
Thứ tư
10/01/2024 

Tiềm, Thương

 • Học theo thời khoá biểu
 • Các đ.c Đảng viên dự tổng kết năm 2023  tại UBND xã
 • Ôn tập
Thứ năm
11/01/2024 

Phong, Oanh

 • Học theo thời khoá biểu
 • Bồi giỏi k678
Thứ sáu 

12/01/2024

Tiềm, Thương

 • Học theo thời khoá biểu
 • SHL
 • ôn tập
Thứ bảy
13/01/2024 

Phong, Oanh

 • Học theo thời khoá biểu
 • Ôn tập