TUẦN 21 tháng 1 ( Từ 22/01/2024 đến 27/01/2024)

TUẦN 21 tháng 1  ( Từ 22/01/2024 đến 27/01/2024) ——– Lớp trực tuần : 8A

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 21

 • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 22/01/2024Tiềm,Thương
 • Học theo TKB
 • ôn tập
Thứ Ba 23/01/2024 PhongOanh
 • Học theo thời khoá biểu
 • ôn tập
Thứ tư
24/01/2024 Tiềm, Thương
 • Học theo thời khoá biểu
 • Ôn tập
Thứ năm
25/01/2024 Phong, Oanh
 • Học theo thời khoá biểu
 • Bồi giỏi k678
Thứ sáu 26/01/2024Phong, Thương
 • Học theo thời khoá biểu
 • Họp tổ chuyên môn
 • Giao ban sau tiết 4
NghỉChia tay Đ/c Giang chuyển công tác
Thứ bảy
27/01/2024 Tiềm, Oanh
 • Học theo thời khoá biểu
 • SHL
 • Ôn tập