TUẦN 24 tháng 2 ( Từ 20/02/2023 đến 25/02/2023)

TUẦN 24  tháng 2  ( Từ 20/02/2023  đến 25/02/2023)

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 24

 • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Hai 20/02/2023

Phong, Oanh

   • Sinh hoạt dưới cờ ( Lớp 7B)
   • Ký duyệt KHDH
 Ôn tập
BA 

21/02/2023 

Giang, Thương

 • Học Theo TKB
 Ôn tập
TƯ 

22/02/2023

 Phong, Oanh

   • Học theo TKB
   • 7h 55’ Hội thảo SGK K8 NH 2023-2024 theo lịch
  • Ôn tập
  • 13h 30: Hội thảo SGK K8 NH 2023-2024 theo lịch
NĂM 

23/02/2023

Giang, Thương

 • Học theo TKB
 • Bồi giỏi khố 6,7,8
SÁU

 24/02/2023

 Phong, Oanh

     –    Học theo TKB

–   Đc Trinh tập huấn Tư vấn tâm lý hs tại Nguyễn Công Trứ ( số 2 Bến Ngự – TP NĐ)

–  Giao ban sau T4

 • –    Ôn tập

  –   Đc Trinh tập huấn Tư vấn tâm lý hs tại Nguyễn Công Trứ ( số 2 Bến Ngự – TP NĐ)

BẢY 

25/02/2023

 Giang, Thương

 • Học theo TKB

  –   Đc Trinh tập huấn Tư vấn tâm lý hstại Nguyễn Công Trứ ( số 2 Bến Ngự – TP NĐ)

  – SHL

 • K9 Ôn tập

  –   Đc Trinh tập huấn Tư vấn tâm lý hstại Nguyễn Công Trứ ( số 2 Bến Ngự – TP NĐ)