TUẦN 25 tháng 2 ( Từ 27/02/2023 đến 04/03/2023)

TUẦN 25  tháng 2  ( Từ 27/02/2023  đến 04/03/2023)

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 25

 • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Hai 27/02/2023

Phong, Oanh

 Sinh hoạt dưới cờ ( Lớp 7C)

Dự hội thảo giới thiệu SGK lớp 8 (Sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống)

Ký duyệt KHDH

 • Ôn tập
 • Dự hội thảo giới thiệu SGK lớp 8 (Sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống)
BA 

28/02/2023 

Giang, Thương

 • Học Theo TKB
 • Ôn tập
 • 13h 30 Hội thảo SGK Anh 8( BGH, đc Nhàn, Minh)
 • Địa Điểm: Phòng Nghe Nhìn( Đc Oanh test đường truyền)
TƯ 

01/03/2023

 Giang, Oanh

  • Học theo TKB
 • Ôn tập
NĂM 

02/03/2023

Giang, Thương

 • Học theo TKB
 • Bồi giỏi khố 6,7,8
SÁU 

03/03/2023

 Phong, Oanh

Học theo TKB

–    SH Tổ CM: Thảo luận lựa chọn SGK lớp 8

–  Giao ban sau tiết 4

 • Ôn tập
BẢY

 04/03/2023

 Giang, Thương

 •      Học theo TKB– SHL
 • Ôn k9