TUẦN 29 tháng 3 ( Từ 27/03/2023 đến 01/04/2023)

   Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 29 ( thực dậy tuần 28)

 • CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Hai 27/03/2023

Phong, Oanh

 Sinh hoạt dưới cờ ( Lớp 9B)Đ/c Oanh đổi bài TT Nam Giang

Ký duyệt KHDH

 • Ôn tập
BA 28/03/2023 Giang, Thương
 • Học Theo TKB
 • đ/c Đại tập huấn ( 3 ngày)
 • Ôn tập
TƯ 29/03/2023 Giang, Oanh
  • Học theo TKB
 • Ôn tập
NĂM 30/03/2023Giang, Thương
 • Học theo TKB
 • Bồi giỏi khố 6,7,8
SÁU 31/03/2023 Phong, Oanh Học theo TKB–  Giao ban sau tiết 4
 • Ôn tập
BẢY 01/04/2023 Giang, Thương
 •      Học theo TKB– SHL
 • 14h: ĐH CÔNG ĐOÀN