TUẦN 30 tháng 4 ( Từ 03/04/2023 đến 07/04/2023)

TUẦN 30  tháng 4  ( Từ 03/04/2023  đến 07/04/2023)

Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 30 ( thực dậy tuần 29)

– CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

– Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.

Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 03/04/2023

Phong, Oanh

 • Sinh hoạt dưới cờ ( Lớp 9C)
 • Ký duyệt KHDH

 

 

 Ôn tập
BA 04/04/2023 

Giang, Thương

 • Học Theo TKB
Ôn tập
TƯ 05/04/2023

 Giang, Oanh

  • Học theo TKB
 • Ôn tập
NĂM 06/04/2023

Giang, Thương

 Học theo TKB
 • Ôn tập K9

  – Bồi giỏi K6,7,8

  – SHCM tại THCS Nam Tiến

  ( 2 TTCM p/c GV tham gia SHCM, ưu tiên GV bồi giỏi các đội tuyển)

SÁU 07/04/2023

 Phong, Oanh

     –    Học theo TKB

– SHMC: Hai tổ Cm phân tích chất lượng tổ viên, đề ra phưng hướng cải tiến chất lượng GĐ 4

–  Giao ban sau tiết 4

 • Ôn tập
BẢY 08/04/2023

 Giang, Thương

 •      Học theo TKB– SHL
 • Ôn k9