TUẦN 31 tháng 4 ( Từ 10/04/2023 đến 15/04/2023)

TUẦN 31  tháng 4  ( Từ 10/04/2023  đến 15/04/2023)

Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 31 ( thực dậy tuần 30)

– CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

– Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.

Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 10/04/2023

Phong, Oanh

 • Sinh hoạt dưới cờ ( Lớp 8A)
 • Ký duyệt KHDH
 • ĐC Oanh gửi DS HSG+ Đề k678 về PGD

 

 Ôn tập
BA 11/04/2023 

Giang, Thương

 • Học Theo TKB
  • Đc N.Minh, Trinh tập huấn MD9 tại SGD( 2 ngày 11,12/4)

  ( Đc Minh tại SGD, Đc Trinh tại  trường PTTH Trần Hưng Đạo)

Ôn tập
 12/04/2023

 Giang, Oanh

  • Học theo TKB
 • Ôn tập
NĂM 13/04/2023

Giang, Thương

 Học theo TKB
 • Ôn tập K9– Bồi giỏi K6,7,8
SÁU 14/04/2023

 Phong, Oanh

     –    Học theo TKB–  Giao ban sau tiết 4
 • Ôn tập
BẢY 15/04/2023

 Giang, Thương

 •      Học theo TKB– SHL
 • Ôn k9
 • – Bồi giỏi K6,7,8