TUẦN 32 tháng 4 ( Từ 17/04/2023 đến 22/04/2023)

TUẦN 32  tháng 4  ( Từ 17/04/2023  đến 22/04/2023)

Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 32 ( thực dậy tuần 31)

– CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

– Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên zalo.

Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai

 17/04/2023

Phong, Oanh

  • Sinh hoạt dưới cờ ( Lớp 8B)
  • Ký duyệt KHDH
  • ĐC Oanh gửi DS HSG+ Đề k678 về PGD
 • K9 Ôn tập
 • BỒI GIỎI K678
BA 

18/04/2023 

Giang, Thương

 • Học Theo TKB
 • Ôn tập
 • 16H Tổng LĐVS toàn trường.( 100% CB-GV-NV- Hs (Đc Đại phụ trách)
 

19/04/2023

 Giang, Oanh

  • Học theo TKB
  • K9 Ôn tập
  • BỒI GIỎI K678
NĂM 

20/04/2023

Giang, Thương

 • Học theo TKB

– Đc Oanh kiển tra CSVC, vệ sinh các phòng thi( 05 phòng tầng 2)

 • Ôn tập K9

  – 13h 30 KHẢO SÁT HSG K6,7,8

SÁU 

21/04/2023

 Phong, Oanh

     –    Học theo TKB

– Đc Đại( TT Đệ tứ, Đc Vân( Số 1 bến ngự) tập huấn Md9 2 ngày 21,22/4

–     Giao ban sau tiết 4

 • Ôn tập
BẢY 

22/04/2023

 Giang, Thương

 • Học theo TKB

  –    SHL

 • Ôn k9
 • – Bồi giỏi K6,7,8